POPIS
Typ 2301 je jednosedlová regulační armatura určená k automatické regulaci kolísavého vstupního tlaku a proměnlivého průtoku na konstantní výstupní tlak bez nároku na cizí zdroj energie. Tato konstrukce využívá výhody regulačního tvaru kuželky, sedla a vlnovce vyrovnávajícího kolísání výstupního tlaku, membrány s prolisem a dlouhé impulsní trubky k zajištění přesnosti výstupního tlaku. Připojovací rozměry regulátoru odpovídají ČSN 131203, stavební délka ČSN 133042 a jsou shodné s uzavíracími ventily V30 111 616.
FUNKCE
Průchodem rovným vstupním potrubím stejné světlosti jako regulátor se medium tlakově uklidní. V geometricky definovaném prostoru mezi kuželkou a sedlem proudí zpravidla právě takové množství media, které vzhledem k okamžitému odběru udrží konstantní výstupní tlak. Ovládací síla kuželky je dána rozdílem tlaku před a za regulátorem - diferenčním tlakem. Rovnováha na vřetenu, nezávisle na kolísání vstupního tlaku, je zajištěna současným působením sil na kuželku a vyvažovací plochu vlnovce stejné velikosti, ale opačného směru. Postavení kuželky vůči sedlu je určeno okamžitou velikostí výstupního tlaku v místě napojení impulsního potrubí. Kuželka při hledání optimální polohy vůči sedlu vertikálně kmitá. Frekvence kmitání odpovídá hmotě pohyblivých dílů a odporům. Velikost amplitudy odpovídá okamžité změně výstupního tlaku.
Verze Váha Cena bez DPH Přidat do košíku
Velikost DN 15 20.000 kg 16 528,10 Kč - +
Koupit
Velikost DN 25 21.000 kg 29 890,08 Kč - +
Koupit
Velikost DN 40 37.000 kg 24 454,55 Kč - +
Koupit
Velikost DN 50 41.000 kg 32 644,63 Kč - +
Koupit
Velikost DN 65 43.000 kg 35 198,35 Kč - +
Koupit
Velikost DN 80 46.000 kg 41 321,49 Kč - +
Koupit
Velikost DN 100 85.000 kg 49 165,29 Kč - +
Koupit
Velikost DN 125 93.000 kg 55 776,86 Kč - +
Koupit
Velikost DN 150 114.000 kg 66 024,79 Kč - +
Koupit