POUŽITÍ

Je určen pro redukci tlaku v rozvodech mokré, syté a přehřáté páry o teplotě do 300 oC, popřípadě vody, vzduchu, nehořlavých a nejedovatých plynů v rozsahu teplot 5 - 150 oC. Konstrukce regulátoru umožňuje udržení nastaveného výstupního tlaku pro široký rozsah průtoků a okamžitou reakci na libovolně velkou změnu vstupního tlaku. Tím je možno na jeden regulátor připojit více spotřebičů s požadavkem stejného výstupního tlaku.

FUNKCE

Průchodem rovným vstupním potrubím stejné světlosti jako regulátor se medium tlakově uklidní. V geometricky definovaném prostoru mezi kuželkou a sedlem proudí zpravidla právě takové množství media, které vzhledem k okamžitému odběru udrží konstantní výstupní tlak. Ovládací síla kuželky je dána rozdílem tlaku před a za regulátorem - diferenčním tlakem. Rovnováha na vřetenu, nezávisle na kolísání vstupního tlaku, je zajištěna současným působením sil na kuželku a vyvažovací plochu vlnovce stejné velikosti, ale opačného směru. Postavení kuželky vůči sedlu je určeno okamžitou velikostí výstupního tlaku v místě napojení impulsního potrubí. Kuželka při hledání optimální polohy vůči sedlu vertikálně kmitá. Frekvence kmitání odpovídá hmotě pohyblivých dílů a odporům. Velikost amplitudy odpovídá okamžité změně výstupního tlaku.

související zboží

Verze Váha Cena bez DPH Přidat do košíku
DN 15 20.000 kg 20 404,96 Kč - +
Koupit
DN 25 21.000 kg 36 603,31 Kč - +
Koupit
DN 40 37.000 kg 41 975,21 Kč - +
Koupit
DN 50 41.000 kg 44 454,55 Kč - +
Koupit
DN 65 43.000 kg 49 909,09 Kč - +
Koupit
DN 80 46.000 kg 69 909,09 Kč - +
Koupit
DN 100 85.000 kg 89 000,00 Kč - +
Koupit
DN 125 93.000 kg 98 338,84 Kč - +
Koupit
DN 150 114.000 kg 103 297,52 Kč - +
Koupit