POPIS
Typ 2311 je dvousedlová regulační armatura určená k automatické regulaci kolísavého vstupního tlaku a proměnlivého průtoku na konstantní výstupní tlak bez nároku na cizí zdroj energie. Tato konstrukce využívá výhody dvou kuželek k vyrovnání kolísání vstupního tlaku, membrány s prolisem a dlouhé impulsní trubky k zajištění přesnosti výstupního tlaku. Připojovací rozměry regulátoru odpovídají ČSN 131213, stavební délka ČSN 133042 a jsou shodné s uzavíracími ventily V30 111 540.
FUNKCE
Průchodem rovným vstupním potrubím stejné světlosti jako regulátor se medium tlakově uklidní. V geometricky definovaném prostoru mezi kuželkami a sedly proudí zpravidla krytickou rychlostí právě takové množství média, které vzhledem k okamžitému odběru udrží konstantní výstupní tlak. Ovládací síla vřetene je dána rozdílem tlaku před a za regulátorem - diferenčním tlakem. Rovnováha na vřetenu, nezávisle na kolísání vstupního tlaku, je zajištěna současným působením stejně velkých sil na kuželky,ale opačného směru. Postavení kuželek vůči sedlům je určeno okamžitou velikostí výstupního tlaku v místě napojení impulsního potrubí. Kuželky při hledání optimální polohy vůči sedlu vertikálně kmitají. Frekvence kmitání odpovídá hmotě pohyblivých dílů a odporům. Velikost amplitudy odpovídá okamžité změně výstupního tlaku.

související zboží