OBLASTI POUŽITÍ
• elektrárny
• chemické závody
• rafi nerie a petrochemické provozy
VÝHODY POUŽITÍ
• dodržení emisních norem
• možnost vyměnit ucpávku za provozu (pod tlakem)
• jednoduchá montáž a údržba
• dlouhá životnost
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Pracovní média: voda, vodní pára, zemní plyn, ropa, ropné deriváty a další neagresivní pracovní látky v závislosti na
konstrukčních materiálech šoupátka
Pracovní rozsah: tlak až do 160 barů
teplota až do 600 °C
Konstrukční materiály: uhlíková ocel, tepelně odolné slitiny nebo nerezavějící oceli (více v tabulce Seznam materiálů)
Další možnosti: prodloužené vřeteno
ukazatel polohy
ruční kolo se zámkem
ruční kolo s koncovými spínači
nestoupající vřeteno a pevný klín
dotlačovaná ucpávka
s otvorem v klínu (bezpečnost při přetlaku)
s obtokem
ovládání elektrickým, hydraulickým nebo pneumatickým pohonem
příruby a konce pro svar podle GOST, DIN, ASME a jiných norem
jiné druhy nátěrů podle požadavků zákazníka
dodávka včetně proti-přírub, spojovacího materiálu a těsnění
Zkoušení: každá armatura se zkouší podle normy EN 12266 a dodává s průvodní dokumentací podle EN 10204

související zboží