Revize

Robert Beneš - BESO nabízí uživatelům průmyslových armatur a tlakových nádob komplexní služby v oblasti péče servisu, zkoušení, revize a školení obsluhy. Tím zvyšujeme bezpečnost práce uživatele a snižujeme celkové náklady na údržbu a provoz.

Opravujeme a zkoušíme pojistné ventily, regullátory tlaku, uzavírací ventily s ručním,elektrických i pneumatickým pohonem všech typů. Zpětné klapky, odvděče kondenzátu. Nabízíme výměnný způsob armatur pro maximální urychlení odstranění závady.

Při odstavení a uvedení zpět do provozu provádíme odborný dohled, jsme schopni se přizpůsobit speciálním požadavkům zákazníka. Prověření nastaveného otevíracího tlaku včetně vystavení protokolu o zkoušce. Přenastavení otevíracího tlaku dle přání a potřeby zákazníka.

Revizi tlakových nádob provádí náš revizní technik s potřebnými zkouškami a certifikáty.

Pro své klienty zabezpečujeme i revizi tlakových nádob stabilních tak, jak ukládá ČSN 69 0012 a kontrolu technických zařízení podle ČSN 06 0830.